Generalforsamling

12. marts 2019

Hermed indkaldes der til generalforsamling
mandag den 15. april 2019 kl. 19:00.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i FSKBH's mødelokale KFIU-Hallen - 1. sal Knuthenborgvej 24 2500 Valby.
 
Tilmelding nødvendig senest mandag den 08. april.
Alle kontraktindehavere bedes af plads hensyn max. møde med 2 deltagere.

DAGSORDEN:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referant
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Klik her
  5. Behandling af indkomne forslag - Klik her
  6. Orientering om budget for foreningen: Klik her
  7. Valg i henhold til vedtægterne  -                                                  Bestyrelsen for en periode af 2 år:                                               Bestyrelsesmedlem: Bojan Markociv og Patrick Ørngreen.
  8. Revision for en periode af 1 år: Jens Bolt, Kjeld Storm.          Revisorsupplent for en periode af 1 år: Vakant
  9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Foreningen KFIU's administration, KFIU-hallen Knuthenborgvej 24, 2500 Valby eller via e-mail: info@kfiu-hallen.dk, i hænde senest mandag 01. april 2019.
 
Liste over stemmeberettigede: Klik her
 
Med venlig hilsen
 
Mari-Ann E. Madsen
Formand

Nyheder - Info

Køb af medlemskab:1. april

Banerne åbner 1. maj

Tennis - Vigtigt:
Husk at tage hensyn til vores naboer - spar på de voldsomme udbrud og bandeord når det ikke lige går som planlagt, TAK ;-)

Generelt:
Hvis I åbner døre/vinduer så husk at lukke igen - G4S tager sig rigtig godt betalt for den service :-(


Facebook

Find os også på Facebook ;-)
Vi har oprettet en officiel facebookside - håber I vil drage nytte af den - måske til at møde nye spillere eller til andre sociale tiltag ;-)

 

Kontakt

KFIU-hallen
Knuthenborgvej 24
DK-2500 Valby

Vis kort på Google maps

E-mail:info@kfiu-hallen.dk

Telefon/tid: 3616 4600
tirsdag, torsdag og fredag kl. 09:00-12:30