Generalforsamling 2015

16. marts 2015

Hermed indkaldes der til generalforsamling
tirsdag den 7. april 2015 kl. 19:00.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i FSKBH's mødelokale KFIU-Hallen - 1. sal Knuthenborgvej 24 2500 Valby.
 
Tilmelding nødvendig senest tirsdag den 24. marts.
Ved mere end 15 deltagere afholdes generalforsamlingen et andet sted. Der informeres om dette sammen med det endelige materiale der udsendes senest den 31. marts.
Alle kontraktindehavere bedes af plads hensyn max. møde med 2 deltagere.

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Orientering om budget for foreningen
 6. Valg i henhold til vedtægterne
  Bestyrelsen - for en periode af 2 år:
  - Alex Neergaard, bestyrelsesmedlem
  - Ole Juul Hansen, bestyrelsesmedlem (ikke villig til genvalg)
  Revisionen - for en periode af 1 år:
  - Josef Jezewski
  - Kjeld Storm
  - Revisionssuppleant:
  - Jens Bolt
 7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Foreningen KFIU's administration, KFIU-hallen Knuthenborgvej 24, 2500 Valby, i hænde senest tirsdag 24. marts 2015.
 
Liste over stemmeberettigede: Klik her.
 
Med venlig hilsen
 
Mari-Ann E. Madsen
Formand

Nyheder - Info

Køb af medlemskab:1. april

Banerne åbner 1. maj

Tennis - Vigtigt:
Husk at tage hensyn til vores naboer - spar på de voldsomme udbrud og bandeord når det ikke lige går som planlagt, TAK ;-)

Generelt:
Hvis I åbner døre/vinduer så husk at lukke igen - G4S tager sig rigtig godt betalt for den service :-(


Facebook

Find os også på Facebook ;-)
Vi har oprettet en officiel facebookside - håber I vil drage nytte af den - måske til at møde nye spillere eller til andre sociale tiltag ;-)

 

Kontakt

KFIU-hallen
Knuthenborgvej 24
DK-2500 Valby

Vis kort på Google maps

E-mail:info@kfiu-hallen.dk

Telefon/tid: 3616 4600
tirsdag, torsdag og fredag kl. 09:00-12:30